Suzi u belo odevena

Sklopi oči, govori glas pun poverenja. Zažmuri, šapuće i ljubi njen vrat. Žmuri, samo žmuri, šapuće čovek koga voli i zna. Šta vidiš, reci mi sad? Čamac. Klizi rekom. S jedne strane je šuma. Nije gusta. S druge je čistina. I nešto dalje kuća, nevelika kuća u cveću. Ima li ograde oko kuće, Suzi, kapija neka? Suzi odmahuje glavom. Ima li iza kuće još kuća? Da, ali one su daleko. Brzo mi reci, Suzi, koga vidiš u čamcu? Prazan je čamac. Nikoga nema u čamcu. Možda se neko sklupčao i spava, pogledaj još jednom? Ne, nikog nema. A u kući? Kuća je prazna, znam. Ali ispred nje stoji neko. U velikom cveću. Ko je to, Suzi? Dečak. Poznaješ ga? Ne, ali kao da ga znam. Šta radi dečak? Gleda ka čamcu. Majušni dečak u džinovskom cveću. Zašto gleda u čamac, pokušaj, možda znaš? Hteo bi da bude u njemu. Gde si sad ti? Na rubu šume. Ideš ka reci? Da. Zašto ideš ka reci, Suzi? Da stignem čamac, da ga zaustavim. I da uđeš u njega? Nikako to. Nego? Da ga dovučem do obale. I onda? Onda da odem do tamo. Do tamo? Da. I? Da uzmem dečaka za ruku i povedem ka vodi. Dečak te ne zna, Suzi. Ne, ne zna me. Pa? Poći će sa mnom. I plovićemo rekom. Gde si ti sad? Blizu kuće. Sasvim blizu dečaka. Šta dečak radi? Gleda me crnim očima. I oči mu se smeše. Da li kaže nešto? Ćutimo. Pruža mi ruku. Meka je, majušna. Znaš… Reci mi, Suzi. Dečak je sačinjen od titraja svetla i tri kapi parfema. Napravljenog od jasmina? Ne, od esencija raznog cveća. Šta radite sada, Suzi? Držimo se za ruke i spuštamo ka obali. Sklanjam mu leptira sa kose. Ćutite? Ćutimo sve vreme. Ulazimo u čamac. Okliznem se. On se smeje. Kako se dečak smeje, Suzi? Smeh mu pršti kao voda, tako se smeje. Onda ga poprskaš? Da. Smejemo se zajedno. (Pauza.) Šta je sad, Suzi? Dečak se uozbiljio. Zašto? Pita me nešto i prvi put čujem reči iz njega. Šta pita dečak, Suzi? Pita me: „Šta sam ja tebi?“ A ti? Ja? Ja osećam bol, ushićenje i sreću. I šta mu kažeš, Suzi? Privijam ga uz sebe, stavljam ga na grudi… kažem: „Ti si moja duša. Moja duša, duša“, to kažem, kaže Suzi, pa otvara oči i vidi sebe kako ruke provlači kroz pesak, i kako ga voda suzama kvasi.

Advertisements