Naricaljka

Iza mora, iza svih okeana i mora – šta je?

Iza reke, iza svih reka, i svih čamaca na rekama – šta je?

Iza močvara, iza svih močvara, trske, lokvanja, iza svih bambusa – šta je?

Iza potoka, iza svih potoka, i svih stena iz kojih šumeći dolaze – šta je?

Iza barica, od kiše barica, iza svih barica, barica – šta je?

Iza kapljica, svih kišnih kapljica, i svih vrabaca pod strehom nakapanih – šta je?

Iza suze, iza svih lica sa suzama i svih zvezda u suzama – šta je?

I iza iza tog iza i

iza tog iza – šta je?

I iza iza tog iza, ima li reči iza?

Šta je iza – muzika ili grobna tišina – šta je?

 

 

 

Advertisements