Ovde…

bl 1

Ovde se peva bajka o dalekim prostorima u daleko vreme, koje će tek da se desi.

Ovde se peva o majušnim predmetima pohranjenim u kovčegu sa kopčom od srebra.

Ovde se peva o pećini do koje se dolazi kroz mahovinu.

Ovde se peva o gospodaru dvorca koji tiho peva kraj stuba od mermera.

Ovde se peva o Šeherezadinoj moći, skrivenoj iza krila od vela.

Ovde se peva o čudesnoj biljci, njenom rodoslovu, drevnim uputstvima kako da zauvek živi i cveta.

…o odbeglim robinjama i o gusarima koji stvarno imaju čast…

…o svakakvim bajanjima, činima i molitvama koje se izvode uz pomoć Svetla.

Ovde se peva o tamninama Bosfora, i o jedrima, o zarobljenim pticama.

Ovde se peva o pesmama.

Ovde se peva o neispevanim pesmama.

…o odbeglim majkama…

…o pupčanim vrpcama…

…o opijumu i makovima…

…o notama koje počinju bez violinskog ključa…

…o umrlim sinovima…

…o strasti i mučenjima…

…o odvajanjima…

…o zanosima…

…o ljubljenju…

…o transičnim orgazmima…

…o lepoti usnulih princeza…

…o Maroku… o plesačicama… o Španiji i kastanjetama…

Ovde se peva o stvarima koje su se desile, a tek će da budu.

Ovde se peva o obrnutim redosledima.

…o sužnjima, o tamnicama, mačevima, ubicama…

Ovde se peva o ubicama i babicama koje porađaju žene.

Ovde se peva o nargilama.

…o Egiptu i Londonu…

…o garavim dečacima…

…letećem ćilimu…

…smehu i puštanju zmajeva…

Ovde se peva o šarama kaleidoskopa.

Ovde se peva bajka o svemu.

Pa gde je Ovde?

U srcu svemira, Ovde je u srcu vasione.

 

Advertisements