Reči, zvuci, oblici

blog

šumovi šume šume šumovi, granje šušti šumom,

šumovi, buka, glas, šumovi,

granje puca pod teškim korakom,

šumovi šume šume šumovi, granje pucketa šumom, glas najednom,

kao dubok uzdah šumi,

pred kovitlac i vihor

kada zagrme svi šumovi i slivaju se u hor

u vrtlog glasova, u glas, u Idi, idi, idi, idi

šumovi šume šume šumovi, granje šušti šumom

šumovi, buka, glas, šumovi, šumom, šumama, šumama

(ilustracija preuzeta sa interneta)

 

Advertisements